Equmeniakyrkan Anderstorp

Equmeniakyrkan Anderstorp, är en kristen församling som har sin kyrka mitt i Anderstorps centrum. Församlingen är ansluten till det nybildade samfundet Equmeniakyrkan Sverige och har ca 250 medlemmar. Vi bedriver ett omfattande barn- och ungdomsarbete för barn och ungdomar i alla åldrar. (Equmeniakyrkan bildades 2011 som ett gemensamt samfund av Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan tillsammans).

Kyrkan vill vara en öppen och inbjudande gemenskap för alla människor i Anderstorp. Vi vill att alla ska känna sig välkomna till kyrkan. Den främsta mötesplatsen är söndagens gudstjänst där vi kan mötas i alla åldrar. Gudstjänsterna varierar mycket beroende på teman och inriktning. Tider för gudstjänsterna hittar du i kalendern på startsidan.

Vi vill att alla ska känna att Equmeniakyrkan Anderstorp är en plats där man kan komma i alla skeden i livet. Det finns möjlighet för samtal med vår pastor, det finns också möjlighet att deltaga i samtalsgrupper, cellgrupper, samt deltaga i sång och musikverksamhet.